Potřebovat pomoc?Kontaktujte nás
 Bom


Podmínky použití

1. Duševní vlastnictví.

Služba, web a veškeré informace a / nebo obsah, který na webu vidíte, slyšíte nebo jinak zažíváte (dále jen „obsah“), jsou chráněny Čínou a mezinárodními autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími zákony a patří společnosti Component-en. com nebo její mateřská společnost, partneři, přidružené společnosti, přispěvatelé nebo třetí strany. Společnost Componen-en.com vám uděluje osobní, nepřenosnou a nevýhradní licenci k používání webu, služby a obsahu k tisku, stahování a ukládání částí Obsah, který vyberete, za předpokladu, že: (1) použijete tyto kopie Obsahu pouze pro své vlastní interní obchodní účely nebo pro své osobní, nekomerční použití; (2) nekopírujte ani nezveřejňujte obsah na žádném síťovém počítači ani nepřenášejte, nedistribuujte ani nevysílejte obsah v žádném médiu; (3) Obsah žádným způsobem neupravujte ani nezměňujte, nesmažte ani neměňte upozornění na autorská práva nebo ochranné známky. Na základě této licence na vás není přeneseno žádné právo, titul ani podíl na jakémkoli staženém Obsahu nebo materiálech. Component-en.com si vyhrazuje úplný název a plná práva duševního vlastnictví k jakémukoli Obsahu, který si stáhnete ze stránek, s výhradou této omezené licence pro osobní použití Obsahu, jak je zde uvedeno. Bez výslovného písemného souhlasu vlastníka ochranné známky nesmíte používat žádnou ze značek nebo log, které se objevují na celém webu, s výjimkou případů povolených příslušnými zákony. Na žádném jiném webu nebo webové stránce nesmíte zrcadlit, škrábat ani zarámovat domovskou stránku ani žádné jiné stránky tohoto webu. Nesmíte k webu připojit „přímé odkazy“, tj. Vytvářet odkazy na tento web, které obcházejí domovskou stránku nebo jiné části webu bez písemného souhlasu.

 

2. Zřeknutí se záruk.

Component-en.com neposkytuje žádné výslovné, předpokládané záruky nebo prohlášení týkající se jakéhokoli produktu nebo ve vztahu k webu, službě nebo obsahu. Component-en.com výslovně odmítá veškeré záruky jakéhokoli druhu, výslovné, předpokládané, zákonné nebo jiné, včetně, ale bez omezení, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, titulu a žádného porušení, pokud jde o produkty, web, služba a content.Component-en.com nezaručuje, jaké funkce prováděné webem nebo službou budou nepřerušované, včasné, zabezpečené nebo bezchybné, nebo že vady na webu nebo ve službě budou odstraněny Corrected.Component-en.com nezaručuje přesnost nebo úplnost obsahu ani to, že budou opraveny jakékoli chyby v obsahu. Web, služba a obsah jsou poskytovány „jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“.

Na adrese Component-en.com jsou IP adresy návštěvníků pravidelně kontrolovány a analyzovány za účelem monitorování a efektivního zlepšování pouze našich webových stránek a nebudou sdíleny mimo Component-en.com.

Během návštěvy webových stránek vás můžeme požádat o kontaktní informace (e-mailovou adresu, telefonní číslo, faxové číslo a adresy pro přepravu / fakturaci). Tyto informace jsou shromažďovány dobrovolně - a pouze s vaším souhlasem.

 

3. Omezení odpovědnosti.

Společnost Component-en.com v žádném případě neodpovídá kupujícímu ani žádné třetí straně za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, následné, represivní nebo exemplární škody (včetně mimo jiné ušlého zisku, ušlých úspor nebo ztráty obchodní příležitosti), které vzniknou z (I) Jakéhokoli produktu nebo služby poskytovaných nebo poskytovaných společností Component-en.com nebo v souvislosti s používáním nemožnosti jejich použití; (II) Použití nebo nemožnost používat web, službu, nebo obsah, (III) Jakákoli transakce prováděná prostřednictvím nebo usnadněná webem; (IV) Jakýkoli nárok způsobený chybami, opomenutími nebo jinými nepřesnostmi na webu, ve službě nebo v obsahu; (V) Neoprávněný přístup k nebo aliterace vašich přenosů nebo dat, (VI) prohlášení nebo chování jakékoli třetí strany na webu nebo ve službě; (VII) jakékoli další záležitosti týkající se produktů, stránek, služby nebo obsahu, i když je to Component-en. Společnost com byla upozorněna na možnost takových škod.

Jediným závazkem a odpovědností společnosti Component-en.com za vady produktu je podle volby společnosti Component-en.com nahradit tento vadný produkt nebo vrátit zákazníkovi částku zaplacenou zákazníkem, proto odpovědnost společnosti Component-en.com v žádném případě nepřekročí kupní cena kupujícího. Výše uvedený opravný prostředek podléhá písemnému oznámení kupujícího o vadě a vrácení vadného produktu do šedesáti (60) dnů od nákupu. Výše uvedené nápravné opatření se nevztahuje na výrobky, které byly vystaveny nesprávnému použití (mimo jiné statickým výbojem), zanedbání, nehodě nebo úpravám, ani výrobkům, které byly během montáže pájeny nebo pozměněny nebo které jinak nelze otestovat. Pokud nejste spokojeni s webem, službou, obsahem nebo s podmínkami použití, jediným a výlučným řešením je přestat web používat. Užíváním stránek berete na vědomí, že používání stránek je na vaše vlastní riziko.